De nieuwe mens is in aantocht

De nieuwe mens is in aantocht

Vertrouwen is het fundament

Laten we dansen

Laten we dansen

We leven in een maffe tijd, waarbij steeds duidelijker de verborgen patronen zichtbaar worden. Zowel in het wereldse als ook binnen families, komt de wortel bloot te liggen.

Ik eer het eeuwige leven in jou…

Ik eer het eeuwige leven in jou…

Ik eer het eeuwige leven in jou…

Video: Waar sta jij?

Video: Waar sta jij?

Video: Waar sta jij?